Yağmur Damlası

Yağmur Damlası
Ana Sayfa
Adına Erzurum Demişiz
Aşşahtan Gelirem
Bar
Bar Kıyafetleri
Beddualar
Cağ Kebap
Cirit
Çay
Dadaş
Dedi ki Yoh Yoh
Deli Kız
Dün Gece Yar Hanesinde
Erzurum
Erzurum Dilinden
Erzurum Kitap
Erzurum Şivesi
Erzurum Türküleri
Erzurum Yemekleri
Erzurum' da Ramazan
Erzurum' lu Memur
Erzurum İlçeleri
Erzurum Fıkraları
Erzurum Manileri
Hani Yaylam
Oltu Taşı
Nene Hatun
Seslirem
Seni Ele Sevirem ki
Erzurum Tarihi
Tarihi Yerleri

Videolar
İletişim
Defteri Oku|Deftere Yaz 
 

 

Erzurum Manileri

Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde
Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde
Zülüf kestim tarama
Dağı taşı arama
Bana bir name gönder
Fitil edim yarama
Mani mani mes mani
Top zülüften as beni
Ya kapıda kul eyle
Ya bacada kes beni
Erzurum’dan kalk da gel
Sular gibi ak da gel
Ben sene gel diyemem
Şu gönlüme bak da gel
Erzuruma nar geldi
Yüce dağa kar geldi
İşittim yaz gelecek
Bugün bana yar geldi
Ağ şalım kara şalım
Dağlarda dolaşalım
Sen yağmur ol ben bulut
Göklerde buluşalım
Çekmeceden çektir oğlan
Boyun gelecektir oğlan
Senin bastığın yerler
Elvan çiçektir oğlan
Maniyi baştan söyle
Kalemi kaştan söyle
Karnımın acığı var
Ekmekten aştan söyle
Bir ay doğar kenarsız
Yar vefasız ben arsız
Öyle bir ah çektimki
Ateşime yanasız
Deryadan gemi geldi
Gönlümün gamı geldi
Ağla gözlerim ağla
Ayrılık demi geldi
Al almanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini
Bahçalarda sarmaşıh
O yare oldum aşıh
Her ahlıma gelende
Elimden düşer gaşıh
Ey puşular puşular
El değmeden hışılar
Ben sevdüğümi aldım
Fışgi; yesin gomşular
Çermiğin duzli suyi
Eyleşdirir uyuzi
Çimmek için girersen
Dikkat et vardır guyi
Erzurum'ün gavahlari
Dolar gider harhlari
Don; çalmış grav; dutmuş
O yarın yanahlari
Bizim hışdikdir; mozik
Ahurda vardır kozik
Gız Allah'ın seversen
Gel bize nazik nazik
Erzürüm evrülesen
Çarh olup çevrülesen
İçinden yarim çıhmış
Himinden; devrülesen
Erzürüm'den gah da gel
Sular gibi ah da gel
Ben sene gel diyemem
Şu gönlüme ah da gel
Erzurum aldır bunun
Meyvesi kaldır bunun
Anası yoh ağliya
Bacısi laldır bunun
Elinde süt küleği
Sütten beyaz bileği
Bu ayda gabul olsun
İkimizin dileği
Garşıda guş oturur
Su guşa yem götürür
Bıldırki ;şen gönlümde
Bu yıl bayguş oturur
Öküzlerde ayara
Ey gelirmiş nazara
Gışi zorla çıhardıh
Evlenecem bahara
Saman goydum mereğe
Su doldurdum küleğe
Yollirih sene ceyiz
Düzün sizin tereğe
Bağlarda vardır çeper
Çiçeklere su seper
Gız sen beni almazsan
Sarılıhdan sen geber
Her dadaşın dileği
Onbir ayın direği
Çorba, gıyma, gedayıf
Ramazanın yemeği
   

 

Yağmur Damlası

Yağmur Damlası 2004
KRİWEB